Holdbeskrivelser

Forældre-barn
Holdet er for børn i alderen 1-3 år og deres forældre (eller anden voksen). Forældrene deltager også aktivt i timen og er på den måde med til at inspirere barnet til fysisk udfoldelse. Vi skal udforske vores krop og finde ud af hvad den kan igennem leg, sang, musik, bevægelse og tumlen på redskaber.
Hvert barn deltager på hvert deres niveau, så der er ingen krav til at barnet skal kunne nogle bestemte ting. Det er dog en god ide, at barnet kan gå.

Puslinge
Holdet er for børn i alderen 4-6 år (børnehavebørn).
Der er fuld fart over feltet og vi skal synge, lege, danse, høre musik, springe på redskaber og meget mere. Vi skal blive endnu mere bevidste om hvad vores krop kan og hvordan man kan få arme og ben til at fungerer sammen. Barnet skal kunne gå til gymnastik uden sin forældre.

Minimix
Holdet er for børn der går i 0., 1. og 2. klasse. Der vil være mulighed for både at springe og lave rytmegymnastik. Vi vil starte med fælles opvarmning hver gang og derefter vil der være spring hvor vi øver alle basis springene og med tiden videreudvikler disse. Der vil flere aftener være mulighed for at kunne vælge rytmegymnastik frem for spring.

Juniormix
Holdet er for børn der går i 3. klasse og opefter.
Til hver træning vil der være fælles opvarmning og derefter kan man vælge sig ind på spring eller rytmegymnastik. På spring modulet vil der være fokus på basis springene og med tiden videreudvikling af disse. På rytme modulet vil der være fokus på serier, håndredskaber, bevægelse til forskelligt slags musik osv.